गृहपृष्ठ मौसूफको जुङ्गे कथा

मौसूफको जुङ्गे कथा

मौसूफको जुङ्गे कथा

सुन्दैछु मौसूफको जुँगाकालो हुँदै छ रे।कालो हुँदै पातलिँदैरेखी बस्दै छ