गृह ट्याग मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ

ट्याग: मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ