गृह ट्याग मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ

ट्याग: मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ